Posláním Centra přírodní léčby je naplňovat holistický způsob života a přístupu k léčení za využití přírodních a přirozených prostředků k ozdravění. Společně s klientem nacházet hlubší význam nemoci, zdravotních či psychických obtíží a nasměrovat jej zpět k cestě vnitřní i vnější harmonie, k lásce a úctě k životu, Matce Zemi i Vesmírnému řádu a objevit tak vlastní jedinečný smysl bytí.
Ve spolupráci s Galerií Cesty ke světlu se centrum spolupodílí na vnitřním probuzení a následování cesty Světla, Lásky, Naděje a pokory. Napomáhá tak vytvářet harmonický prostor ke sdílení různorodosti cest vedoucích za Světlem v prostředí vzájemného respektu, úcty, tolerance a míru.
25.-26.11. Via Sophiae 1. a 3.ročník
Zkouškový a certifikační víkend
více...

26.11. Certifikační slavnost
Přijďte společně se studenty Via Sophiae oslavit ukončení studia. Program 10-12 certifikace, 12-13 hostina, 13-15 bubnovací ceremonie. Účast potvrďte na sona.hajkova@centrum.cz
více...

27.11. 17:30 - 20:00 Konstelační večer
Zveme vás na setkání duší v systemických konstelacích. Pro rezervace, požadavky, vaše podněty a případné následné konzultace slouží adresa: sona.hajkova@centrum.cz
více...

28.11. 18:00 - 20:00 Synergické léčení spolupráce
Vytvářejme zralou harmonii na všech úrovních spolupráce. Připojte se k synergickému léčení. Rezervace místa sona.hajkova@centrum.cz
více...

29.11. 18:00 - 21:00 Planetární vědomí
Fórum Budapešťského klubu ČR Budapešťský klub
více...

2.12. Aquahealing - bazén Juklík
Léčení těla i duše ve vodním prostředí je především pro vás, kteří hledáte souznění a harmonii se sebou samým. Aquahealing je komplexní metodou hlubokého léčení propojujícího tělesné, emocionální, mentální i spirituální aspekty bytí. Informační video. Rezervace: Soňa Hájková, Tomáš Hájek, Marek Bednář.
více...


Regenerace - tvůrčí způsob léčení
Léčivá síla odpuštění
Udělej si v životě pořádný detox
Půst je dlouhá cesta sebepoznání
Lidskost je třeba pěstit,...