Posláním Centra přírodní léčby je naplňovat holistický způsob života a přístupu k léčení za využití přírodních a přirozených prostředků k ozdravění. Společně s klientem nacházet hlubší význam nemoci, zdravotních či psychických obtíží a nasměrovat jej zpět k cestě vnitřní i vnější harmonie, k lásce a úctě k životu, Matce Zemi i Vesmírnému řádu a objevit tak vlastní jedinečný smysl bytí.
Ve spolupráci s Galerií Cesty ke světlu se centrum spolupodílí na vnitřním probuzení a následování cesty Světla, Lásky, Naděje a pokory. Napomáhá tak vytvářet harmonický prostor ke sdílení různorodosti cest vedoucích za Světlem v prostředí vzájemného respektu, úcty, tolerance a míru.
6.-12.8. Kalokagathia
Akreditovaný výcvik masážních technik. Praxe s rodinnými příslušníky.
více...

24.-.26.8. Soustředění
Setkání, sdílení, praktické soustředění s výměnou zkušeností mezi současnými studenty, absolventy a terapeuty.
více...

1.-2.9. Kalokagathia
Akreditovaný výcvik masážních technik.
více...

14.-16.9. Via Sophiae 2.ročník
Pobytový víkend
více...

21.-23.9. Synergie
Uctění podzimní rovnodennosti.
více...

28.-30.9. Via Sophiae 1.ročník
Pobytový víkend
více...


Esence Synergické Spolupráce – vyznání Bytosti – Člověka
Regenerace - tvůrčí způsob léčení
Léčivá síla odpuštění
Udělej si v životě pořádný detox
Půst je dlouhá cesta sebepoznání
Lidskost je třeba pěstit,...
Ticho pro mír - povídání s organizačním týmem