KALOKAGATHIA

,,Dotekem těla se hluboce dotýkáme i duše´´


Pro Vás, kteří se zajímáte o léčení dotekem a masáží, otevíráme nový originální dvousemestrový obor. Vzdělávací systém bude zaměřen na harmonický soulad a vyváženost, výklad vedený v souvislostech, získání citu pro etické otázky a osvojení si praktických dovedností v oblasti masérských i dalších terapeutických technik.

Garantem vzdělávání je MUDr. Soňa Hájková, holistická terapeutka, zakladatelka a lektorka Centra přírodní léčby a Školy přírodní léčby.
Vyučujícím je Robert Zítko, praktikující masér a holistický terapeut Centra přírodní léčby s mnohaletou zkušeností ve výuce v masérských školách.

V prvním semestru si osvojíte akreditované masérské techniky, na základě kterých si můžete založit vlastní živnostenský list v oboru masér mimo oblast zdravotnictví. Získáte anatomické znalosti v souvislostech s důrazem na holistický pohled. Seznámíte se se základy fungování těla a mysli a zorientujete se v základních principech vyváženého životního stylu. Výuka je rozdělena do sedmi víkendů a je zakončena praktickou a teoretickou zkouškou akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Druhý semestr je volně navazující na předchozí výuku, přičemž je možné se na základě krátkého pohovoru a napsání krátkého motivačního eseje přihlásit i samostatně (vhodné pro praktikující maséry s již otevřeným živnostenským listem). Výuka bude soustředěna na praktické dovednosti harmonizace těla a mysli pohybem, stravou a bdělým myšlením. Rozšíříte si poznatky o další masérské a terapeutické techniky, ale také vědomosti, díky nimž se budete moci věnovat holistické praxi.
Výuka proběhne v sedmi víkendech a po úspěšném zvládnutí zkoušky s důrazem na etický a holistický přístup získáte statut masér a terapeut Kalokagathia.

Platba za dvousemestrovou výuku s výhodou předplatného 14 000 Kč
Samostatný 1.semestr 6500 Kč
Samostatný 2.semestr 8500 Kč

Přihlášky na r.p.zitko @centrum.cz