KALOKAGATHIA

,,Dotekem těla se hluboce dotýkáme i duše´´


Pro Vás, kteří se zajímáte o léčení dotekem a masáží, otevíráme nový originální holistický masérský obor. Vzdělávací systém bude zaměřen na harmonický soulad a vyváženost, výklad vedený v souvislostech, získání citu pro etické otázky a osvojení si praktických dovedností v oblasti masérských i dalších dotekových technik.

Garantem vzdělávání je MUDr. Soňa Hájková, holistická terapeutka, zakladatelka a lektorka Centra přírodní léčby, Školy přírodní léčby a Via Sophiae.
Vyučujícím je Robert Zítko, praktikující masér a holistický terapeut Centra přírodní léčby s mnohaletou zkušeností ve výuce v masérských školách a zakladatel Klubu přátel zdraví.

Během studia si osvojíte akreditované masérské techniky, na základě kterých si můžete založit vlastní živnostenský list v oboru masér mimo oblast zdravotnictví. Získáte anatomické znalosti v souvislostech s důrazem na holistický pohled. Seznámíte se se základy fungování těla a mysli a zorientujete se v základních principech vyváženého životního stylu. Výuka je rozdělena do tří víkendů a jednoho týdenní praktického a regeneračního pobytu. Studium je zakončeno praktickou a teoretickou zkouškou akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Po úspěšném zvládnutí zkoušky s důrazem na etický a holistický přístup získáte statut holistický masér Kalokagathia.Platba za celý výcvik, pobytové náklady na ubytování a stravu se hradí zvlášť

15 000 Kč pro partnerskou dvojici či rodinné příslušníky
8 300 Kč
7 500 Kč pro absolventy ŠPL, studenty a absolventy Via Sophiae

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.4.2018 na r.p.zitko @centrum.cz