TERAPEUTICKÝ PROSTOR

Program je určen pro odbornou veřejnost holistických praktikujících terapeutů, lékařů, poradců, konstelářů, masérů a dalších z oboru (i začínajících). Setkání slouží ke sdílení práce, úskalí, etiky, k výměně zkušeností, ke vzájemné podpoře, úctě, propojování. Cílem není propagace ani vytváření konkurenčního prostředí, prezentace přístrojů či přípravků, ale vzájemné obohacování, pěstování úcty a tolerance, diskuse a hlavně společné směřování k nejčistšímu záměru ve vzájemném respektu a úctě.

Sledujte aktuální program a zarezervujte si případně své místo.