Ing. Marek Bednář

terapeut celostního uzdravení, masér, trenér, běžec

"... existují jen dvě základní emoce - strach a láska. Všechny ostatní jsou od nich odvozené."

Jsem vděčný za všechny možnosti, kterých se mi v životě dostalo. Jsem rád za to, že mám skrze zkušenosti a poznání možnost každý den udělat něco víc - pro ostatní, Zemi, sebe. Jsem vděčný za to, že mohu být prospěšný. Mám lidi rád.

Cítím se být průvodcem i žákem těch, které doprovázím. Velké proměny, ale i dílčí změny mě naplňují vnitřní radostí a povzbuzují k uchování koncentrace na další kroky Cesty. Veškeré dění vnímám jako neustále - pomalu nebo rychle - se měnící proces. S oporou znalostí některých duchovních principů vesmíru ve spojení s poznáváním elementů života využívám na Vaší i své cestě některé z těchto možností:

"Kde rozkvétá Láska, strachy nenachází prostor."