MUDr. Soňa Hájková

„V míru je duše i srdce s mým tělem,
Prošla jsem krásou, hněvem i žalem,
Abych teď posílena pravdou své víry,
Přinesla světu i část své síly.“

Holistickému léčení přírodními a přirozenými prostředky se věnuji od roku 1990, pomáhám klientům nacházet hlubší smysl v žité přítomnosti, nemoci i životní krizi a také doprovázím umírající. Diagnostikuji intuitivním dotekem, vhledem a reflexologií. Práci s tělem kombinuji s intuitivní prací v psychoenergetické rovině, léčením podle Barbary Ann Brennan a průvodcovstvím v psychospirituálním vývoji, případně i překotné krizi s cílem poznání sebe sama, usmíření se se svým životem a integrace celé bytosti. S klienty pracuji individuálně i ve skupině. Provozuji Centrum přírodní léčby, pořádám přednášky, semináře, terapeutické skupiny, léčebné pobyty, půsty, Školu přírodní léčby a školu Kalokagathia. Účastním se ekologických projektů a obřadů pro Zemi, podporuji společensky prospěšné a charitativní aktivity, cítím se být příslušníkem Kmene mnoha barev.

Práce s tělem :

Práce psychospirituální a energetická :

„Mé světlo slouží druhým, aby došli k usmíření“
„Bude mi ctí provázet Vás na této Cestě“