Centrum přírodní léčby se stalo v roce 2012 akreditovaným vzdělávacím zařízením.

Skupinová terapeutická i výuková práce se zaměřuje na probuzení a sebeuvědomění skrze osobní zkušenost formou prožitku a zrcadlení. Výuka je vedena v širokých holistických souvislostech a etickém kontextu, zároveň podporuje stejnoměrně rozumovou i intuitivní sféru.Přednášky, semináře, terapeutické skupiny, školy i pobyty jsou otevřeny široké veřejnosti, ale i profesionálním terapeutům, masérům a jejich výcviku.