ZKOUŠKY ŠKOLY PŘÍRODNÍ LÉČBY

1.ročník
Sebereflexe a sebeuvědomění během očistného procesu – písemně
Znalost biorytmologie, 5 elementů, holistické anatomie bytosti
Možností sebeléčení z hlediska 5 elementů i úrovní vědomí
Test z anatomie a první pomoci – písemně
Masérská technika – prakticky

2.ročník
Sebereflexe a sebeuvědomění během prázdninové praxe či celého druhého ročníku – písemně
Úvaha nad etickým tématem – ústně
Diagnostika klienta včetně intuitivního vhledu (životní i zdravotní kontext) – prakticky
Ošetření klienta – technika – prakticky

3.ročník
Sebereflexe a sebeuvědomění během prázdninové praxe či celého studia – písemně
Esence toho, kdo jsem – vnitřní meditační práce – písemně
Holistický program léčení a mé léčebné prostředky (kvality, slabé stránky) - písemně
Zápisy domácí praxe s klientem (cyklus min. 4 ošetření včetně reflexe klienta) – min 3 klienti – písemně
Diagnostika klienta a návrh holistického programu léčení – ústně
Ošetření klienta – supervize – praktickyZKOUŠKA ZÁKLADY REFLEXNÍ TERAPIEÚčast na semináři
Praxe - 100 ošetření chodidel
Konzultace praxe
Praktická ukázka ošetření reflexních plošek - supervize